Je privacy tijdens je bezoek aan Bestel Eten Online.nl

Graag informeren we hoe Bestel Eten Online.nl je privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en toepasselijke nationale wet- en regelgeving respecteert en waarborgt. We behouden ons het recht voor deze informatie wanneer nodig bij te werken.

Over cookies Over gegevensverwerking

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op verzoek van een website kan worden opgeslagen op je computer, telefoon of tablet. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om instellingen op te slaan die het gebruiksgemak vergroten, bezochte pagina's te registreren en een website te verbeteren.

Verschillende soorten cookies

Tijdens je bezoek aan Bestel Eten Online.nl kunnen er drie soorten cookies worden geplaatst:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn essentieel voor een goede en gebruiksvriendelijke werking van de website. Met functionele cookies kan bijvoorbeeld worden herkend of je toestemming hebt gegeven voor aanvullende cookies. Ook gebruiken we cookies om formulieren en onze redactiesystemen tegen misbruik te beschermen.

2. Analytische cookies

Het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van Bestel Eten Online.nl helpt ons de website te blijven verbeteren. Analytische cookies stellen ons onder meer in staat unieke bezoekers te onderscheiden en bezochte pagina's te registreren. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en de geregistreerde informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Voor het meten van het gebruik van de website maken we gebruik van Google Analytics. Zie voor meer informatie het kopje "Google Analytics" op deze pagina. Analytische cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

3. Aanvullende marketingcookies

Bij een bezoek aan Bestel Eten Online.nl vragen we om toestemming voor het plaatsen van aanvullende marketingcookies. Deze tracking cookies van Bestel Eten Online.nl en onze partners worden gebruikt om advertenties op maat te kunnen tonen en het gebruik hiervan te kunnen meten over verschillende domeinen. Dankzij advertenties van derden en bijbehorende cookies kunnen we deze site blijven maken.

Voor het plaatsen van advertenties op maat werkt Bestel Eten Online.nl samen met Google AdSense. Advertenties van Google AdSense worden alleen getoond aan bezoekers die toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van aanvullende marketingcookies. Zie voor meer informatie het kopje "Google AdSense" op deze pagina. De toestemming voor het plaatsen van aanvullende marketingcookies van onze partners kan hieronder worden gewijzigd.

Voor het gebruik van functionele en analytische cookies is (binnen de geldende regelgeving) geen expliciete toestemming van de bezoeker vereist. Raadpleeg de helpsectie van je webbrowser over hoe je deze cookies kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van functionele cookies kan leiden tot een niet goed functionerende website.

Aanvullende marketingcookies worden, zoals ook wordt vermeld in de pop-up bij het eerste bezoek aan Bestel Eten Online.nl, alleen geplaatst nadat de bezoeker deze accepteert. Zie voor meer informatie de sectie over aanvullende marketingcookies op deze pagina.

De voorkeur voor aanvullende marketingcookies kan te allen tijde worden gewijzigd via de link "privacy- en cookie-instellingen" onderaan elke pagina.

Verwerking van gegevens

In het kader van de AVG informeren we je hoe we bij Bestel Eten Online.nl omgaan met persoonsgegevens en waarom.

Doel en grondslag voor de verwerking van gegevens

Aan Bestel Eten Online.nl verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan zelf aan ons verstrekt. Voor zover gegevens die worden verwerkt bij een regulier bezoek aan de website kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens gebeurt dit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en wat er op de website staat beschreven ten aanzien van cookies en aanverwante technieken.

De website bevat formulieren waarmee persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) kunnen worden gedeeld. Deze gegevens worden alleen verwerkt voor de afhandeling en communicatie rond de betreffende reactie, aanvraag of suggestie en/of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Bij het plaatsen van een recensie of aanbeveling verleent de bezoeker Bestel Eten Online.nl het recht om de verstrekte gegevens en teksten op de website te mogen publiceren.

Verwerking van bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Bestel Eten Online.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder hun toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Indien wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, laat dit dan aan ons weten, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Google Analytics

Voor het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de website werkt Bestel Eten Online.nl samen met Google Analytics. De statistieken die deze dienst bijhoudt omvatten het aantal bezoekers, bezochte pagina's, verkeersbronnen en andere essentiële informatie die ons helpt de website voor onze bezoekers te verbeteren. Voor deze dienst is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De dienst is zodanig ingesteld dat deze voldoet aan de geldende privacyregelgeving, zonder dat toestemming vooraf van de bezoeker nodig is.

De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot individuele personen of gebruikers. Informatie die wordt ingevuld in (contact)formulieren wordt niet verwerkt of opgeslagen in Analytics. De door Google Analytics gebruikte cookies zijn 'first party cookies' welke eigendom blijven van Bestel Eten Online.nl. Analytische cookies en verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden, noch gedeeld met derden of gebruikt voor andere Google-diensten. IP-adressen worden gemaskeerd verwerkt zodat deze niet herleidbaar zijn.

Zie deze uitleg voor meer informatie hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die Google-services gebruiken. Heb je liever niet dat websites Google Analytics gebruiken om je bezoek mee te laten tellen in hun anonieme statistieken, download dan de door Google aangeboden opt-out plugin.

Google AdSense

Voor het plaatsen van advertenties op maat werkt Bestel Eten Online.nl samen met Google AdSense. Advertenties van Google AdSense worden alleen getoond aan bezoekers die toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van aanvullende marketingcookies. Google verwerkt persoonsgegevens voor de personalisatie van advertenties en cookies voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties.

Zie deze uitleg voor meer informatie hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die Google-services gebruiken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens die verstrekt zijn om deze te kunnen publiceren op de website (zoals een recensie of aanbeveling) worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard en gepubliceerd. Indien de eigenaar van de gegevens dit niet langer op prijs stelt behoudt Bestel Eten Online.nl zich het recht voor de betreffende informatie geanonimiseerd te blijven bewaren en doorgeven.

Voor aangemaakte accounts geldt dat gegevens als naam, e-mailadres en wachtwoord worden gebruikt om bezoekers te kunnen identificeren. Deze gegevens worden bewaard zo lang het account bestaat.

Externe links

Bestel Eten Online.nl bevat links naar externe websites. Externe websites zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving en het verkrijgen van eventueel noodzakelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en/of het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over het privacybeleid verwijzen we u door naar de websites van de betreffende aanbieders.

Bij het klikken op een bestelknop wordt de bezoeker doorgestuurd naar een externe partnerwebsite waarbij de conversie wordt gemeten door AWIN Inc.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, wanneer wij daartoe wettelijk zijn verplicht of daarvoor expliciet toestemming hebben gekregen van de eigenaar van de gegevens. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Rechten

De eigenaar van verzamelde persoonsgegevens heeft het recht om deze gegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de eigenaar het recht om de verleende toestemming voor verwerking in te trekken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bestel Eten Online.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van de website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je een vermoeden dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Waaks is als eigenaar van Bestel Eten Online.nl verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie zie www.waaks.nl.